تبلیغات
ورزش - محمدحسین نعمتی

محمدحسین نعمتی

جمعه 5 اسفند 1390 06:15 ب.ظ

نویسنده : sport

چادرشب سرت کن همسفرتاهیچکس

                                          روی ماهت رانبینداخرهیچکس

مثل رودی راه افتادیم ونجوامی کنیم

                                         زیرلب ماعاشقیم وغیردریاهیچکس

من تورادارم همین کافی است

                                         دخترهای شهرروزی عاشقم بودندوحالاهیچکس

آسمان هارابه دنبال تومی گشتیم عشق

                                        درزمین پیداشدی جایی که حتی هیچکس

زندگی کشف است ورنه سیب های سرخ تر

                                       سالهاازشاخه می افتاداماهیچکس

کوله بارت رامهیاکن که وقت رفتن است

                                       مرگ شوخی نیست می دانی که اوباهیچکس

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 5 اسفند 1390 06:41 ب.ظ