تبلیغات
ورزش - معرفی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی - مقطع کارشناسی ارشد

معرفی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی - مقطع کارشناسی ارشد

یکشنبه 20 شهریور 1390 09:45 ق.ظ

نویسنده : sport
گسترش و اعتلای روز افزون علوم در زمینه های مختلف سبب شده که مطالعات و تحقیقات علمی، بسیار تخصصی و هدفمند شوند. مطالعات و تحقیقات علوم ورزشی از جنبه های عمومی و مولکولی تا مهندسی ژنتیک ورزشی اثر حرکت و فعالیت های بدنی را بر عملکرد و حفظ و بهبود سلامت بدن انسان مورد بررسی و کنکاش قرار می دهد. براین اساس، گرایش های که در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی پیش بینی و دایر می شوند، مرتب افزایش می یابند. با توجه به اهمیتی که برای سلامت انسان ملحوظ است، تاسیس گرایش فیزیولوژی ورزشی پیشنهاد می گردد
فیزیولوژی ورزشی اعمال بدن موجودات زنده به ویژه انسان را به هنگام فعالیت مورد مطالعه قرار می دهد. سلول های و بافت های بدن موجودات زنده بسیار متحد و هماهنگ با یکدیگر در ارتباط هستند. فعالیت های بدنی با شدت ها و مدت ها متفاوت روی این ارتباط اثر میگذارد. این اثر درشرایط زمانی، مکانی، محیطی، سنی، جنسی ونژادی تغییر می کند و در حوزه فیزیولوژی ورزشی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

طول دوره تحصیل

دوره کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژیکی ورزشی به دو مرحله آموزشی و پرورشی تقسیم می شود. طول دوره برای دانشجویان تمام وقت، حداقل 2 سال و نظام آموزش آن مطابق آیئن نامه های شورای عالی برنامه ریزی درسی است دانشجو پس از موفقیت در دوره آموزشی، مرحله پژوهشی را آغاز می کند و به مطالعه و تحقیق در زمینه موضوعی خاص زیر نظر استاد راهنما برای تهیه و تدوین پایان نامه می پردازد.
طول هر نیمسال تحصیلی 16 هفته آموزشی است. هر واحد درس نظری به مدت 16 ساعت و هر واحد درس با آزمایشگاهی 32 ساعت خواهد بود.

تعداد واحدها

دروس پایه 6 واحد
دروس تخصصی 18 واحد
دروس آزمایشگاهی و پایان نامه 8 واحد
دروس پیش نیاز دانشجویان موظفند طبق آیئن نامه های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با نظر گروه آموزشی مربوط، دروس پیش نیاز را انتخاب و با موفقیت بگذرانند.
محتوای آزمون ورودی
زبان خارجه (متون تخصصی گرایش فیزیولوژی ورزشی)ضریب 3
فیزیولوژی ورزشی ضریب 3
فیزیولوژی انسانی ضریب 2
آمار و اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی ضریب 2
متابولیسم (بیوشیمی، تغذیه و ورزش ) ضریب 2
مصاحبه حضوری (ارزشیابی علمی و شفاهی) ضریب 2

ضرورت و توانایی

ورود به دوره های آموزش عالی و مطالعه و پژوهش در زمینه مسائل و رویکردهای نو و استفاده از یافته های علمی جدید و به کارگیری امکانات و روش های آزمایشگاهی پیچیده و دقیق نیاز به فراگیری دانش تخصصی و پیشرفته دارد. قرن ها است که علوم بیولوژی و گرایش های جنبی آن در مورد اعمال بیولوژیکی و فیزیولوژیکی بدن موجودات زنده مطالعه و تحقیق می کنند و هنوز به بسیاری از سئوالات پاسخ داده نشده است. تعیین هدف مشخص برای ادامه تحصیل دانشجو و هدایت او به سمتی معین از ویژگی های گرایش های علمی در سطوح آموزش عالی است و تاسیس گرایش های علمی نو در علوم تربیت بدنی و ورزش از این امر مستثنی نیست.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی

    
خیرکد درسنام درس(اختیاری)نوع

ترم 1
1 31510006 طرح وروشهای تحلیل اماری درعلوم تجربی خیر اصلی    
2 31510017 طرح وروشهای تحقیق درعلوم تجربی خیر اصلی    
3 31510028 بیوشیمی ورزشی خیر اصلی    
4 31512024 فیزیولوژی ورزشی خیر اصلی  پیش نیاز
5 31512035 فیزیولوژی انسان (۱) خیر اصلی  پیش نیاز
6 31512046 فیزیولوژی انسان (۲) خیر اصلی  پیش نیاز
7 31512079 تغذیه وورزش خیر اصلی  پیش نیاز
8 31512104 آناتومی انسان خیر اصلی    
9 31513516 زبان تخصصی خیر اصلی    دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 14 شهریور 1390 09:59 ق.ظ